Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının “ kara paranın aklanması / terörün finansmanı ile mücadele “  konusunda dernekler ve  sivil toplum kuruluşlarına yönelik yeterli düzeyde bilgilendirme toplantısı  27 Şubat 2019 tarihinde yapılmıştır.
 
 
 
 

 
 
 
-
 
 
 
 
 
 

Yalova Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü Yalı Cad. No:46 Merkez/YALOVA

Tel:0226 8128500 Faks:0226 8128586